Brulion

 

2013

 

Jest kilka osób, które chciałabym zapamiętać na zawsze.

 

Moi rodzice sami uwiecznili swoją historię poprzez tworzenie fotografii, rysunków i tekstów z całego swojego życia. Pozostawili kilka śladów, które świadczą o ich obecności. Moim zadaniem jest zatrzymać czas, dlatego ten projekt jest próbą uchwycenia wspomnień i ocalenia ich od zapomnienia. Szkicuję sytuacje, które przywołuję ze swojej pamięci. Znajduję i gromadzę materiały takie jak zdjęcia, listy, szkice ze szkolnych zeszytów, aby z różnych fragmentów przeszłości stworzyć spójną historię. Chciałabym, aby ten brudnopis był sposobem na unieśmiertelnienie pamięci.