Fotografie rodziny Paniak

 

Moja praca doktorska realizowana w dwóch częściach – teoretycznej i praktycznej – jest projektem na temat tożsamości rozumianej w kontekście fotografii rodzinnej. Główną bohaterką jestem ja – Marcela Paniak. Przy realizacji dyplomu używam swojego imienia i nazwiska, którym posługuje się w swojej pracy twórczej już 10 lat. Wcielam się w różne postacie z rodziny Paniaków (portretując siebie samą albo będąc portretowaną przez innych fotografów), aby sprawdzić, jak poprzez powszechne działania fotograficzne tworzymy swój prawdziwy/fałszywy wizerunek. Wszystkie fotografie zrobione są według metod obecnych w fotografii 100 lat temu i współcześnie. Jest to więc również próba zrozumienia istoty fotografii rodzinnej, która nie została wyodrębniona jako samodzielna dziedzina na tle innych. Finalnie fotografie rodziny Paniak przypominają więc zwyczajne fotografie rodzinne. Jednak ich sposób produkcji razem z osobistymi doświadczeniami uświadamiają, jak medium fotograficzne przez cały czas trwania swojego istnienia wykorzystywane jest przy reprezentowaniu obrazu nas samych.

 

Ton

 

Magazyn jest wynikiem wspólnych działań studentów fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi. Są to różne eksperymenty z formą i treścią, które ostatecznie składają się na publikację z fotografiami oraz artykułami o tej tematyce. Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej jako wyjątkowy obiekt pełen obrazów i tekstów oraz w wersji cyfrowej jako strona internetowa prezentująca projekty intermedialne również zaproszonych gości. Razem z całym gronem redakcyjnym staramy się, aby była to niebanalna propozycja dla wszystkich czytelników ze środowiska szkolnego i nie tylko.