Dyplomowa praca doktorska: „Fotografie rodziny Paniak”, PWSFTViT, Łódź 2023.

 

Esej: „Kim jest rodzina Paniak na fotografiach?”, Postmedium, Poznań 2021.
(http://postmedium.art/)

 

Artykuł: „Z pokolenia na pokolenie. Czyli jak opowiadamy obrazami o naszej rodzinie”, Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Artykuł: „Każdy widzi inaczej. Rola rodziców w pielęgnowaniu intuicji wizualnej dziecka”, Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Artykuł: „Przemysł pamięci. O naszej tożsamości w czasach kultury obrazu”, Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Felietony: „Fotografia rodzinna jako świadectwo czasu”, „Czy fotografie rodzinne pomagają nam pamiętać?”, „Nasza tożsamość, czyli kim jesteśmy na fotografiach rodzinnych”, „Fotografia rodzinna między życiem a śmiercią”, „Niewytłumaczalna osobliwość fotografii rodzinnych”, Fundacja Picture Doc, Warszawa 2020.

(https://www.duzypokoj.org/)

 

Dyplomowa praca licencjacka: „Les photographies de famille en France d’hier à aujourd’hui” („Fotografie rodzinne we Francji wczoraj i dziś”), UŁ, Łódź 2017.

 

Esej: „Historie rodzinne”, Ton 2, PWSFTViT, Łódź 2016.

 

Dyplomowa praca magisterska: „Fotografia i pamięć w badaniach nad tożsamością na przykładzie zdjęć osobistych z albumów rodzinnych”, PWSFTViT, Łódź 2015.