Przedmioty

 

2014

 

Przedmioty znalezione posiadają swoją pamięć. Choć te zdegradowane i pozbawione indywidualności rzeczy nie istnieją już w swojej oryginalnej formie, nadal przechowują w sobie jakąś część historii. Fotografia zatrzymuje czas, pozwalając starym elementom przybrać nową dla siebie formę. Przedmioty codziennego użytku pozostają nadal tym samym, choć istnieją teraz w zupełnie innym aspekcie. Tadeusz Kantor twierdził, że obiekt nie mogący już pełnić swojej podstawowej funkcji w rzeczywistości, odzyskuje swoje przesłanie właśnie w świecie sztuki. Asamblaż „Przedmioty” zachowuje pamięć o śladach zwykłego człowieka.