Fotografie rodziny Paniak

 

Moja dysertacja doktorska w trakcie realizacji…

 

Archiwariusz

 

Archiwum to różne uzupełniające się nawzajem elementy: eksplorowanie, konserwowanie, archiwizowanie, digitalizowanie, upublicznianie. Każdy z tych etapów jest kluczowy w działalności instytucji dbających o archiwalia, zwłaszcza współcześnie – w momencie, w którym analogowe spotyka się z cyfrowym. Praca archiwistyczna wspomaga upamiętnianie historii, która ma ważne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego kraju.

 

W ramach instytucjonalnej działalności archiwistycznej zajmuję się m.in. materiałami okołofilmowymi w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.