Diploma doctoral work: “Fotografie rodziny Paniak” (“Photographs of the Paniak family”), PWSFTViT, Łódź 2023.

 

Essay: “Kim jest rodzina Paniak na fotografiach? ” (“Who the Paniak family in photographs is?”), Postmedium, Poznań 2021.
(http://postmedium.art/)

 

Article: “Z pokolenia na pokolenie. Czyli jak opowiadamy obrazami o naszej rodzinie” (“From generation to generation. How we tell with pictures about our family”), Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Article: “Każdy widzi inaczej. Rola rodziców w pielęgnowaniu intuicji wizualnej dziecka” (“Everyone sees differently. The role of parents in nurturing the child’s visual intuition”), Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Article: “Przemysł pamięci. O naszej tożsamości w czasach kultury obrazu” (“Memory industry. About our identity in times of image culture”), Myślnik, Poznań 2020.

(https://myslnik.com.pl/)

 

Feuilletons: “Fotografia rodzinna jako świadectwo czasu” (“Family photography as a testimony of time”), “Czy fotografie rodzinne pomagają nam pamiętać?” (“Do family photographs help us remember?”), “Nasza tożsamość, czyli kim jesteśmy na fotografiach rodzinnych” (“Our identity, or who we are in family photographs”), “Fotografia rodzinna między życiem a śmiercią” (“Family photography between life and death”), “Niewytłumaczalna osobliwość fotografii rodzinnych” (“The inexplicable peculiarity of family photographs”), Picture Doc Foundation, Warsaw 2020.

(https://www.duzypokoj.org/)

 

Diploma bachelor work: “Les photographies de famille en France d’hier à aujourd’hui” (“Family photographs in France yesterday and today”), UŁ, Łódź 2017.

 

Essay: “Historie rodzinne” (“Family stories”), Ton 2, PWSFTViT, Łódź 2016.

 

Diploma master work: “Fotografia i pamięć w badaniach nad tożsamością na przykładzie zdjęć osobistych z albumów rodzinnych” (“Photography and memory in the study of identity at the example of personal photographs from family albums”), PWSFTViT, Łódź 2015.